Zajímavé citáty

Sova na drátě

Nebijte počítače, jsou to taky jenom lidé.

Klidně užívejte života, beztak z něj nevyváznete živí ...

Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přátel.

Svět patří optimistům, pesimisté jsou jen diváci.

Nejkrásnější vlastností ženy je mlčení ...

Je lepší milovat a lásku ztratit, než nemilovat vůbec.

Když najdete v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.

Láska je to, čemu se po svatbě říká omyl.

Udělat něco obtížnějším způsobem je vždy snažší.

Chyby dělají člověka sympatickým.

Přítel - někdo, před kým je možno myslet nahlas.

Kde všechno hraje, něco nehraje.

Lenoch - člověk, který NEpředstírá, že pracuje.

Nauč se poslouchat a budeš umět vládnout.

Realita je iluze způsobená nedostatkem alkoholu.

Existuje před smrtí život ?

Bůh není mrtev. Jenom se do toho nechce míchat.

Svatby jsou hlavní příčinou rozvodů.

Hospoda je univerzitou chudých.

Milujte své nepřátele. Nic je tak nenaštve.

Krása je jen povrchní, ale ošklivost jde do hloubky.

Matematika je intelektuální masturbace.

Panenství může být vyléčeno.

Usmívej se, lidé jsou pak zvědaví, o čem přemýšlíš.

Aby byl člověk šťastný, musí mu ke štěstí stále něco chybět.

Vzdálenosti lidi sbližují, blízkost je vzdaluje.

Žena myslí buď na nic, nebo na něco podobného.

K dosažení úspěchu je nutno být moudrý, avšak jevit se opačně.

Dospělý je člověk, který už ví, že proti blbcům nic nezmůže.

Nenechte se zmást důkazy !!!

Otrok netouží po svobodě. Touží stát se dozorcem otroků.

Není divu, že jsem zmaten. Jeden z mých rodičů byl muž a druhý žena.

Nevěřte na zázraky - spoléhejte na ně !

Život je pohlavně přenosná nemoc, která je vždy smrtelná.

Každý komplexní problém má jednoduché řešení - a je špatné.

To, že jsi katolík ti nezabrání hřešit. Zabrání ti mít z toho radost.

Pamatuj, že smrt je způsob, kterým ti příroda sděluje, abys zpomalil.

Žena inspiruje muže k velkým věcem. A znemožňuje mu je dělat.

Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.

Jsou tři druhy mužů, kteří nerozumí ženám : mladí, dospělí a starci.

Říká se, že peníze nepřinášejí štěstí. Bezpochyby se tím myslí peníze druhých...

Hloupost je nejzvláštnější ze všech nemocí - netrpí jí nemocný, ale ti okolo něj.

Nejste-li úspěšní, můžete s úspěchem vypravovat, že o úspěchy nestojíte.

Nikdy se nezabavuj nekalými myšlenkami - ať ony zabaví tebe.

Skutečný milovník hudby je ten, kdo když slyší soprán z koupelny, přiloží ke klíčové dírce ucho.

Život lze správně chápat jedině pozpátku, žít ho však musíme směrem dopředu.

Sex je dědičný. Pokud ho neměli tvoji rodiče, existuje jistá pravděpodobnost, že ho nebudeš mít ani ty.

Existuji věci lepší než sex, stejně tak věci horší. Ale neexistuje nic, co by se sexu rovnalo.

Rozumbrada je jako eunuch - ví přesně jak na to, ale přitom to nedokáže.

Člověk, který stojí na špičkách, nemůže stát dlouho.

Znát druhé je moudrost. Znát sám sebe je vyšší moudrost.

Špatný přítel je jako stín. Za slunného dne se ho nezbavíš, přijdou-li mraky, nenajdeš ho.

Ať učiníš cokoliv, budeš toho litovat.

Ten, kdo dostane dobrého zetě, najde syna, kdo zlého, ztratí dceru.

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.

Je třeba mluviti pravdu, ne mluviti mnoho.

Lichotivá řeč je smyčka natřená medem.

Charakter člověka se odhaluje při řeči.

Příchod více lékařů zapříčiňuje smrt.

Své hodnoty poznáme až tehdy, když jsme je už ztratili.

Lidský život je jako železo, užíváš-li ho, otírá se, neužíváš-li ho, ničí ho rez.

Zapomínat na staré přátele pro nové je jako vyměňovat plody za květy.

Láska ženy zahřívá muže tak, že ho často až zapotí.

Závistivec hubne štěstím druhého.

Povrchního člověka zaujmou nicotnosti.

Soka zmáhej trpělivostí.

Používej častěji uší než jazyka !

Nač šetřit slovy ? Jsou zadarmo.

Stále naříkáme, že máme málo času, ale žijeme tak, jako bychom ho měli nazbyt.

Špatnostem se lze naučit i bez učitele.

Kdo bydlí u chromého, naučí se kulhat.

Práce je člověku jako vláha rostlině - živí ho, ale může ho i zabít.

Mlčky a beze slova se ve společnosti nacpat je vlastní pouze vepřům.

Svět je kapkou bláta visící v nekonečnu a člověk je zvíře, které udělalo kariéru.

Každý bohatý palác je přeplněn zpupnými sluhy.

Často jsem litoval svých slov, ale nikdy svého mlčení.

Žádná lampa nesvítí jasněji proto, že má v nádržce více oleje.

Pravda zůstává pravdou i v ústech lháře.

Poznaná pravda má povznášet ducha, nikoliv spálit svět.

V manželství je nutno chyby hlavně znát, nikoliv nenávidět.

Tam, kde nám chybějí slova, pomohou skutky.

Lež je jako sněhová koule, čím déle se valí, tím je větší.

Co je největší ztráta času ? Počítání hodin.

Banality se řeší okamžitě, zásadní věci nikdy.

Úmysl rozhoduje o ceně našich skutků.

Rozum je jediný dar, který příroda rozdělila spravedlivě, protože si nikdo nestěžuje, že ho má málo.

Je to vzácná shovívavost přírody, že nás tak dlouho nechává naživu.

Poctivost stojí u brány a klepe, korupce vstupuje dovnitř.

Žárlivost se dívá brýlemi, které dělají z trpaslíků obry a z podezření pravdu.

Blázni pořádají oslavy a chytří na ně chodí.

Statečně pomlouvej, vždy se něco uchytí.

Kdyby každý dostal co si zaslouží, kdo by si byl jistý před výpraskem !

Výřečnost je moc, neboť vypadá jako zdánlivá chytrost.

Ne ze souhlasu, ale z pochybností se rodí pokrok.

Mnozí líbají ruku, kterou by chtěli utnout.

Krása žen se nám líbí právě jen proto, že má své kazy.

V nouzi ti dá radu každý dobrý přítel, ale málokterý ti dá pytel mouky.

Žárliví muži vždy nacházejí víc, než hledají.

Počestnost je krásný šperk, ale dost nemoderní.

Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu.

Žena je jako lilie, jemný muž se jí neodváží dotknout, ale přijde osel a sežere ji.

Slovy můžeš zatajit co chceš. Skutky tě prozradí.

Žárlivost je žloutenkou duše.

Nejlepší kvalitou peněz je jejich kvantita.

Pro člověka platí jen tři události : narodit se, žít a umřít; o svém narození nic neví, při smrti trpí a žít zapomíná.

Svatební oznámení jsou úmrtními listy lásky.

Každý chce dlouho žít, ale nikdo nechce být starý.

Když nás žena miluje, odpouští nám i naše nedostatky; když nás nemiluje, neodpustí nám ani naše přednosti.

Kdo se žene za duchaplností, dožene hloupost.

Kdo mluví o svých přednostech, je směšný, kdo však o nich neví, je hloupý.

Jestliže nás stvořil Bůh k obrazu svému, my jsme mu to pěkně vrátili.

Kdo hledá štěstí, je jako pijan, který nemůže trefit domů, přestože ví, že má dům.

Hvězdy v ženách bychom mohli vidět v jediném případě. Kdyby se večer objevily a ráno zase zmizely.

Jediné, co je horší než předčasné manželství, je opožděný rozvod.

Před sňatkem měj oči široce otevřené, po sňatku napolo zavřené.

Tři mohou zachovat tajemství, když dva z nich jsou mrtví.

Podivné, že člověk, který je dost vtipný, aby napsal satiru, je dost hloupý, aby ji uveřejnil.

Máme sklon věřit neznámým, protože nás ještě nikdy neoklamali.

Bez upřímnosti je jakákoliv diskuse pouhý žvást.

Když námi opovrhují hlupáci, uráží nás to méně, než když nás významní lidé zařazují mezi průměr.

Prosbou vládne žena a rozkazem muž. První když chce, druhý když může.

Všichni muži jsou zbabělci. Rozdíl je jenom v tom, že některé musíme povzbudit, jiné zas nesmíme zastrašit.

Lékaři si myslí, kdovíjak pomohli nemocnému, když dali chorobě vhodné jméno.

I nejupřímější žena skrývá na dně svého srdce nějaké tajemství.

Když ti žena přibouchne dveře před nosem, určitě ti nechá pootevřené okno.

Čím je žena krásnější, tím má být upřímější, neboť jen upřímností může napravit škodu, jakou je schopna zavinit její krása.

Málo by toho bylo na světě podniknuto, kdybychom stále hleděli na to, jak to dopadne.

Teorie lásky je božská, její praxe ďábelská.

Nutím se do smíchu kvůli všemu ze strachu, abych se nad tím nerozplakal.

Žena by byla zoufalá, kdyby ji příroda stvořila tak, jak vypadá díky módě.

Láska je pramen, který zřídkakdy vysychá, ale často mění směr svého toku.

Trocha bolesti v lásce je jako sůl do polévky, aby lépe chutnala.

Ať muži smýšlejí o ženách jakkoliv špatně, není ženy, která by o nich nesmýšlela ještě hůř.

Falešná skromnost je ta nejšikovnější ze všech lží.

Manželství přicházejí po lásce stejně jako kouř po plameni.

Kdo má méně, než si přeje, měl by vědět, že má víc, než si zasluhuje.

Panovat se naučíš snadno, vládnout jen těžko.

Ženy považují za nevinné vše, čeho se dopouštějí.

Nevěřte nikdy prvnímu dojmu, protože ten je vždy správný.

Člověk je tím, za co ho pokládají.

Lež je lepší než pravda. Umírá kvůli ní méně lidí.

Ženy čtou v cizím srdci lépe než ve vlastním.

Není důležité, s kým se oženíš. I tak druhý den potkáš někoho úplně jiného.

Jsou pomluvy, před kterými i nevinní ztratí odvahu.

Hlupák má před vzdělaným člověkem jednu velkou výhodu - je sám se sebou spokojen.

Mějte odvahu mýlit se !

Trochu zlata zničilo víc duší, než ostrý meč těl.

Nejšťastnější manželství by bylo mezi hluchým mužem a slepou ženou.

Diplomat si nemusí myslet, co říká, ale musí myslet na to, co říká.

Mlčení je velkým konverzačním uměním.

Žena obnažuje své tělo, protože s duší to nedokáže.

Noc ukazuje hvězdy a ženy v lepším světle.

Muži láska zabírá pouze část jeho lidského bytí. Ženě láska zabírá celou její existenci.

Existují city, které nelze vyslovit jinak než mlčením.

Závist uvolní právě tolik jazyků, kolik jich obdiv umlčí.

Sláva je jed, který člověk snáší jen v malých dávkách.

Radost je bolest, na kterou se díváme z jiné strany.

Pesimista je člověk, který se bojí, že všichni jsou takoví darebáci jako on.

Život je krátký, ale na zdvořilost je vždycky čas.

Láska je výživa pro duši, pro tělo je to dieta.

Šťastný člověk, který nikdy neokusil slávu. Mít ji je očistec, toužit po ní peklo.

Když už žena dala klíč k svému srdci, jen zřídkakdy nevymění zámek.

Stárnutí je nepříjemné, ale je to jediný způsob, jak žít dlouho.

Lítost je rozum, který se dostavuje příliš pozdě.

Kdo rád chodí v oblacích, dostane snadno závrať.

Žena vám odpustí všechno, jen ne to, že ji nechcete.

Jsou lidé, kteří se i uvnitř odívájí podle módy.

Neštěstí je zkušebním kamenem charakteru.

Svědomí mám místo manželky - taky mi do všeho mluví.

Ztracený čas nikdy nevrátíš, spáchané zlo nikdy nenapravíš.

Láska je nemoc, která se nedá vyléčit.

Hlupák, který poznal, že je hlupák, už není hlupák.

Se ženami vycházejí nejlépe ti muži, kteří vědí, jak se bez nich obejít.

Hlupák je každý, kdo myslí jinak než my.

Ženy jsou divné : buď nepřemýšlejí o ničem, anebo myslí na něco jiného.

Starý mládenec se nudí všude. Ženatý muž jen doma.

Předsudky jsou jako hřebíky. Čím víc se do nich buší, tím víc drží.

Nejlepšího člověka hledej mezi těmi, které svět odsuzuje.

Mnohý muž se často zakouká do ženy, a přece do ní obyčejně nevidí.

Když chce muž někoho o něco požádat, přemýšlí co řekne. Žena uvažuje, co si vezme na sebe.

Kdo špatně mluví o ženách, ať pomyslí na svou matku a zastydí se.

Někteří lidé vynaloží celý svůj život na to, aby umřeli bohatí.

Zřídkakdy pozorujeme vážnější tváře než při čtení jídelních lístků.

Silná slova ještě nejsou silné argumenty.

Jsou lidé, jejichž veškeré zásluhy tkví v tom, že nic nedělají.

Bajka je krátká lež na znázornění některé podstatné pravdy.

Žena by byla ještě půvabnější, kdyby se dalo padnout do jejího náručí a ne do jejích rukou.

Žena je upřímná, když zbytečně nelže.

Nikdy neposuzuj člověka podle jeho známých a přátel. I Jidáš měl bezúhonné přátele.

Ženy neodpouštějí mužům omyly, kterých se samy dopustí.

Co na tom, že všichni lžou, stejně je nikdo neposlouchá.

Přátelé se rozcházejí nejčastěji kvůli antipatii svých žen.

Umění žít není hrát s dobrou kartou, ale sehrát se špatnou kartou dobrou hru.

Někteří lidé se tak bojí smrti, že ani nezačnou žít.

Zármutek sneseš sám ale o radost se musíš podělit.

Kdyby se muži ženili se ženami, které si zasluhují, měli by velmi těžký život.

Být ženou není lehký úděl, stále přichází do styku s muži.

Není větší chyby, než skákat přes propast nadvakrát.

Jsou chvíle kdy se všechno daří. Neboj se, to přejde.

Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.

Proto, že umíš přemýšlet, se ti nežije snadněji.

Kdo vám nejméně slibuje, ten vás nejméně zklame.

Většina lidí nemluví, ale cituje.

Kdo ovládá více řečí, může říkat hlouposti ve více jazycích.

Nablýskaná mosaz se líbí víc než surové zlato.

Nerad se vměšuji do svých soukromých věcí.

Muži jsou velmi rozdílní. Manželé jsou všichni stejní.

Muž se žení, protože se zamiloval. Žena se zamilovala, protože se chce vdávat.

Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života.

Boháč je jenom chudák, který má peníze.

Člověk je pouze plísní na kůře země.

Pravda existuje. Vymýšlí se lež.

Nemůžeš-li je přesvědčit, aspoň jim zamotej hlavu.

Hlava je jako padák. Je k něčemu dobrá, jen když je otevřená.

Abychom mohli opovrhovat penězi, musíme je mít.

Mluvit a nemyslet je jako střílet bez míření.

Znalec je specialista, který ví všechno o něčem a neví nic o všem ostatním.

Tajemství úspěchu je vybrat si ze dvou možností tu třetí.

Umřít znamená přejít na stranu většiny.

Viníky je jednodušší vybrat než najít.

Je zajímavé, jak jsou k nám lidé milí, když vědí, že odcházíte.

Naučme se ukázat člověku přátelství dokud je živý, ne až když zemře.

Na špatné lidi se můžeme spolehnout, ti se aspoň nezmění.

Dosáhli jsme velkého vítězství. Zůstala po nás krásná hromada trosek.

Je mnoho lidí s krásným zevnějškem, kteří se však nemohou chlubit nitrem.

Zatímco ústa mluví a nic neříkají, oči se dorozumějí beze slov.

Šíříme pomluvy, protože nevíme, co s nimi máme dělat.

Neuzavírejte se do sebe, mohli byste se dostat do špatné společnosti.

Hodně závisí na prvním dojmu. Proto novorozenci hned po narození hlasitě pláčou.

Sova na drátě